Odstoupení od smlouvy

Prodávající:
Bonaparte Company s.r.o.
Sídlo: Lublaňská 667/42, 120 00 Praha
Provozovna: Spolková 31, 312 00 Plzeň
IČ: 06621040, DIČ: CZ06621040, tel. 725 943 148, info@funnywheels.eu

Odstupující:
Jméno a příjmení spotřebitele: ______________________________________________
Adresa spotřebitele: _________________________________________________________
Telefon: ______________ E-mail: _______________________________________________
Dne _____________ jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.funnywheels.cz s vámi uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo (identifikace zboží):
________________________________________________________
, které jsem převzal/a dne _________ .
Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, oznamuji Vám, že jsem se rozhodl/a využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a od výše uvedené kupní smlouvy tímto odstupuji.
Zboží vám zasílám zpět v samostatné zásilce a zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ___________Kč a ________ Kč za poštovné ve prospěch mého bankovního účtu č.________________________________________, nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy. Dle ust. § 1830 občanského zákoníku potvrdí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy.

Datum: ……………..... _____________________
vlastnoruční podpis

Upozornění: Odstoupení musí být provedeno písemně prostřednictvím tohoto formuláře, který vyplňte a zašlete na info@funnywheels.eu. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno. Kupující je povinen vrátit na vlastní náklady již dodané zboží zpět na adresu distribučního skladu prodávajícího do 14 dnů od oznámení
odstoupení od smlouvy.

Adresa pro vrácení zboží:
Bonaparte Company s.r.o., Spolková 31, 312 00 Plzeň
Přílohy: Kopie kupního dokladu (faktura)

0
    0
    Váš košík
    Váš košík je prázdnýZpět do obchodu